3 Medi 2019

Treuliwch ddwy funud i lenwi’r holiadur hwn

training stock pic new brand

 

Ar hyn o bryd, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi'n cynnal ymgynghoriad mewn perthynas â rhaglen Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru newydd a fydd yn llunio dyfodol y prosiect.

Anelir yr arolwg at grwpiau a mentrau cymunedol dielw sy'n chwilio am gymorth ariannol. 

Beth yw cyfranddaliadau cymunedol? 

Mae Cyfranddaliadau Cymunedol yn gyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei dynnu'n ôl, na ellir ei drosglwyddo, sy'n unigryw i Gymdeithasau Buddion Cydweithredol a Chymunedol. 

Yn syml, os oes angen cymorth ariannol ar gymunedau i drawsnewid adeiladau yn rhywbeth a fyddai'n elwa'r gymuned, gall y cynllun hwn eu cefnogi nhw i wneud hynny. 

Yna, bydd y prosiect yn helpu i gasglu arian oddi wrth y gymuned, gyda phob unigolyn yn prynu cyfranddaliadau. 

Byddwch yn derbyn cymorth i lunio cynllun ar gyfer sut y gallai pob cyfranddaliwr gael ei dalu'n ôl yn y dyfodol agos a sut y gallai'r adeilad gynnal ei hun yn llawn. 

Mae hyn wedi cynnwys pethau fel busnes lleol sydd o fudd i'r gymuned, e.e. pentref sy'n prynu'r dafarn olaf sydd ar fin cau, er mwyn sicrhau bod ganddynt fan cyfarfod. Neu gymuned sy'n adnewyddu ysgol y maen nhw'n berchen arni ond mae'r cyngor yn ei phrydlesu ganddyn nhw, er mwyn sicrhau bod addysg leol yn parhau. 

Os ydych yn hapus i helpu, gofynnwn i chi lenwi'r arolwg sydd ar gael ar-lein: https://www.surveymonkey.com/r/LVLNLCP 

Mae'r manylion llawn ar gael fan hyn: https://wales.coop/get-our-help/our-projects/community-shares-wales/