31 Mai 2019

Mae Fforwm Sifil Ewrop wedi lansio galwad am enwebiadau ar gyfer yr adroddiad/cylchgrawn nesaf ar fywyd sifil yn yr UE.

Ers 2014, mae'r cylchgrawn wedi helpu i gofnodi tueddiadau a newidiadau cyfredol sy'n effeithio ar gymdeithas sifil yn Ewrop ac o amgylch y byd, a chysylltu syniadau a phrofiadau ynglŷn â newid y byd o'r gwaelod i fyny.

Maent yn awyddus iawn i glywed am lwyddiannau ymgyrchwyr, cymdeithasau, mudiadau neu grwpiau o ddinasyddion sy'n brwydro dros hawliau sylfaenol a chyfiawnder i bawb, gan hefyd wrthsefyll ymdrechion i atal eu hawliau i gymdeithasu, protestio, codi llais a gweithredu.

Mae'r cyfnod enwebu ar agor tan 15 Mehefin ac mae modd enwebu drwy'r ffurflen hon ar Google docs.