4 Chwef 2019

Mae Rhwydwaith Menywod Cymru (WEN) yn recriwtio carfan o 25 o fenywod llawn dyhead i gymryd rhan mewn cynllun mentora i gael rhagor o fenywod, a menywod mwy amrywiol, i fywyd cyhoeddus a gwleidyddol.

WEN mentoring

Os ydych chi'n fenyw sy'n dymuno datblygu gyrfa neu symud eu gyrfa ymlaen mewn gwleidyddiaeth neu fywyd cyhoeddus yna gallai hwn fod yn gynllun i chi. 

Bydd y cynllun yn rhedeg o fis Ebrill 2019 i fis Rhagfyr 2019.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Chwefror, 18:00. 

Mae'r Mentoriaid yn cynnwys menywod o ar draws y pleidiau gwleidyddol a gydag amrywiaeth helaeth o brofiad mewn bywyd cyhoeddus gan gynnwys,

  • Aelodau Seneddol gan gynnwys Madeleine Moon a Tonia Antoniazzi, a'r Farwnes Anita Gale o Dŷ'r Arglwyddi. 
  • Aelodau Cynulliad fel Eluned Morgan, Jayne Bryant a Leanne Wood.
  • Cynghorwyr ac Arweinwyr Cyngor gan gynnwys Cynghorydd​ Sara Jones a Arweinydd Cyngor Powys Rosemarie Harris.
  • Gweision sifil fel Prif Weithredwyr Torfaen Alison Ward, Sally Holland Comisiynydd Plant Cymru, Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru Shan Morgan.
  • Uwch Arweinwyr o'r trydydd sector gan gynnwys Uzo Iwobi Prif Weithredwr Cyngor Hil Cymru, Constanza Maria Mesa Cyfarwyddwr Women Connect First a Frances Beecher Prif Weithredwr Llamau.
  • Perchnogion Busnes ac Aelodau Bwrdd fel Catherine Brown.  

Bydd cymryd rhan yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau gwleidyddol a chynyddu'r effaith a'r dylanwad y gallwch ei gael ar fywyd gwleidyddol a bywyd cyhoeddus drwy fentora gan un o nifer o fenywod dylanwadol iawn ynghyd â chefnogaeth grŵp cyfoedion a hyfforddiant pwrpasol.

Mae'r cynllun yn cynnwys treulio amser yng Nghynulliad Cymru, dysgu am sut mae'r Cynulliad a'r pleidiau gwleidyddol yn gweithio a sut i gael eich dewis fel ymgeisydd; ymweliad â Thŷ'r Senedd, cyfarfod ag ASau ac aelodau o Dŷ'r Arglwyddi, taith o amgylch y Senedd, ac amser i arsylwi gweithgareddau o fewn y Siambr Gyffredin; clywed am sut i fod yn ymddiriedolwr a bod yn fwy gweithredol mewn bywyd cyhoeddus. Bydd cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau eraill ceisio eich hyfforddi a datblygu'r sgiliau craidd sydd eu hangen i fod yn effeithiol mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol ymhellach. 

Maen WEN bellach yn gwahodd ceisiadau gan fenywod ledled Cymru. Mae'r cynllun hwn yn agored i bob menyw - maen nhw eisiau clywed gennych a gwella' gynrychiolaeth a'r amrywiaeth o fenywod ym mywyd cyhoeddus Cymru. 

Os gallwch ddangos ddiddordeb amlwg mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ac ymrwymiad i'ch datblygiad eich hunain a datblygiad eraill, gallai hwn fod y cynllun i chi.  

I gael gwybod mwy ac i wneud cais, ewch i http://www.wenwales.org.uk/what-we-do/wen-mentoring/