11 Ion 2019

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cynnal grwpiau ffocws digidol ac wyneb yn wyneb i ystyried yr effaith y mae wedi’i chael a sut y gall gael mwy fyth o effaith yn y dyfodol.

TSSW Logo

Mae WCVA yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru, rhwydwaith o fudiadau cymorth i'r trydydd sector yng Nghymru. Aelodau'r rhwydwaith yw'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol a ninnau. Nod y rhwydwaith yw galluogi'r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu'n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi cynnal gwaith yn ddiweddar i helpu i fesur ei effaith ar y trydydd sector yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys arolwg sy'n gofyn sut mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi helpu mudiadau gyda'u gwaith llywodraethu, gwirfoddoli, dylanwadu a chyllid cynaliadwy.

Mae Richard Newton Consulting yn trefnu grwpiau ffocws wyneb-yn-wyneb a digidol, gyda phobl a grwpiau trydydd sector sydd wedi derbyn gwasanaethau gan fudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru neu sy'n aelodau o fudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y grwpiau ffocws yw archwilio effaith gwasanaethau Cefnogi Trydydd Sector Cymru ym marn y grwpiau, ac ystyried beth y gall Cefnogi Trydydd Sector Cymru ei wneud yn well neu'n wahanol i gael mwy o effaith yn y dyfodol.

Mae tri digwyddiad wyneb yn wyneb ym mis Ionawr 2019 ym Merthyr Tudful, Conwy ac Aberystwyth. Digiwyddiadau rhith, Dydd Mawrth 29 Ionawr trwy Cynadleddau Zoom - 9.30yb (yn y Gymraeg) 11.30yb (yn y Saesneg)

Cofrestrwch isod ar gyfer y digwyddiadau:

Grŵp ffocws rhanddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru - Merthyr Tudful

Grŵp ffocws rhanddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru - Conwy

Grŵp ffocws rhanddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru - Aberystwyth

Grŵp ffocws rhanddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru - Rhith-gyfarfod

Cofrestrwch am y digwyddiadau yma os ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC yn unig os gwelwch yn dda. 

Os nad ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC, ond hoffech gymryd rhan yn yr arolwg effaith yma ebostwich: info@richard-newton.co.uk.