5 Rhag 2018

Cyhoeddwyd enillwyr etholiadau’r bwrdd 2018 yng Nghyfarfod Cyffredinol a Darlith Flynyddol WCVA, gan gynnwys chwe aelod newydd sbon o’r bwrdd.

Cynhaliwyd yr etholiad rhwng 30 Hydref a 13 Tachwedd a chafwyd 25 o enwebiadau, y nifer mwyaf erioed, gan ystod amrywiol o ymgeiswyr o bob rhan o'r sector.

Cyhoeddwyd canlyniadau'r bleidlais yng Nghyfarfod Cyffredinol a Darlith Flynyddol WCVA ar 22 Tachwedd a'u cymeradwyo gan yr aelodau a oedd yn bresennol.

Pleidleisiodd 126 o aelod-fudiadau yn yr etholiad eleni, sef yr un cyntaf erioed i dderbyn pleidleisiau a chyfrifo canlyniadau arlein.

Gall aelodau llawn o WCVA enwebu ac ethol aelodau i'r bwrdd. Dim ond 16 aelod a all fod ar y Bwrdd ar yr un pryd, ac mae'n gyfrifol yn gyfreithiol ac yn ariannol am y mudiad cyfan. Maent yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn i drafod sut y gall yr elusen wireddu ei chenhadaeth, ei gweledigaeth a'i hamcanion.

Dyma'r aelodau newydd sy'n ymuno â'r bwrdd:

Rocio CifuentesRocio Cifuentes

Prif Weithredwr, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)

 

 

 

 

 

 

 

liz girlingLiz Girling

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Ymgynghoriaeth, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Cymru)

 

 

 

 

 

 

Sara MoseleySara Moseley

Cyfarwyddwr, Mind Cymru

 

 

 

 

 

 

Joe StockleyJoe Stockley

Ymchwilydd, Diverse Cymru

 

 

 

 

 

 

Helen WhiteHelen White

Prif Weithredwr, Chester Voluntary Action

 

 

 

 

 

 

Kate YoungKate Young

Cyfarwyddwr, Fforwm Cymru Gyfan Rhieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu

 

 

 

 

 

 

 

Yn ogystal, ailetholwyd y canlynol i'r bwrdd:

 

Lindsay Cordery-Bruce lrgLindsay Cordery-Bruce

Prif Weithredwr, The Wallich

 

 

 

 

 

 

 

Fran Targett lrgFran Targett

Cyfarwyddwr, Cyngor Ar Bopeth Cymru

 

 

 

 

 

 

 

Diolch unwaith eto i bawb a bleidleisiodd, a enwebodd ac a safodd yn etholiadau'r bwrdd. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'n hymddiriedolwyr newydd!

Hoffem ddiolch hefyd i'r ymddiriedolwyr diwyd ac ymroddedig sydd wedi camu o'r neilltu eleni am eu hymrwymiad i WCVA a'r 3ydd sector ehangach.