5 Rhag 2018

Mae Darlith Flynyddol WCVA gan Brif Weithredwr Missing People Jo Youle bellach ar gael i’w lawrlwytho, ei gwylio neu ei ffrydio.

Jo Youle AGM

Cafodd y Ddarlith Flynyddol eleni, a gynhaliwyd gyda Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018 WCVA, ei thraddodi gan Jo Youle, Prif Weithredwr yr elusen Missing People. 

Yn 2014, enillodd Jo wobr 'Rising Chief Executive' gan Third Sector ac yn 2016 arweiniodd hi Missing People at gael ei henwi y 18fed mudiad dielw gorau i weithio iddo yn rhestr flynyddol y Sunday Times.

Mae hi'n falch o fod yn ymddiriedolwr i Brook, a hynny ers 2014, ac yn Ddirprwy Gadeirydd ers Ionawr 2017. Bu Jo yn Samariad am 10 mlynedd, ac yna'n Gydgyfarwyddwr ar Samariaid Canol Llundain yn dilyn gyrfa fel artist a chyfansoddwr i Warner Music a Chrysalis. Fe'i cydnabuwyd gan y Guardian fel 'Top Charity Chief Executive on Social Media' yn 2015 a 2016. 

Yn y ddarlith hon, mae Jo yn sôn am sut allwn ni 'fynd amdani' fel arweinwyr yn y trydydd sector - gan redeg trwy'r bobl wych mai wedi cwrdd sydd yn ei hysbrydoli fel arweinydd, eu phrofiadau fel cerddor proffesiynol a sut mae hyn oll wedi hysbysu ei ffydd yn y trydydd sector.

 

'Mae arnom angen credinwyr o bob math - mae arnom angen arweinwyr, athronwyr, ysgrifenwyr, storïwyr, gofalwyr...ac mae arnom angen pobl a fydd yn gwneud safiad ac yn amddiffyn ac yn brwydro i wneud y byd yn fyd gwell, pobl a all ein helpu i gredu y gall y byd fod yn fyd gwell'.  


Gallwch wrando ar ddarlith Jo ar Soundcloud, ei lawrlwytho ar ffurf podlediad yn y bar ochr neu ei wylio mewn fideo ar YouTube. 

Ynglŷn â Darlith Flynyddol WCVA 

Ar gyfer aelodau WCVA yn unig y mae'r digwyddiad hwn. Gwahoddiad i'n CCB yw un o fuddion niferus aelodaeth o WCVA - os oes gennych ddiddordeb, ewch ar y  tudalennau aelodaeth.

Traddodwyd darlith y llynedd gan Laura McAllister CBE, Athro Ymarfer mewn Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, a chyn bêl-droediwr rhyngwladol dros Gymru - gallwch ail-fyw'r ddarlith honno ar YouTube.