17 Rhag 2018

Yn y blog yma, mae Simon Dowling o WCVA yn rhoi syniadau moesegol i chi wrth siopa i’ch anwyliaid dros gyfnod yr Ŵyl.

Xmas gift

Mae'r Nadolig ar ddod ac efallai fod y rheini sydd, fel fi, yn gadael pethau tan y munud olaf yn dal i chwilio am yr anrheg berffaith i'w hanwyliaid. Wrth i ni ddod yn fwy ymwybodol o effaith plastig ar yr amgylchedd, ac yn wir ein diwylliant 'taflu i ffwrdd', gall siopa Nadolig deimlo weithiau fel pe bai'n gwneud mwy o niwed na daioni. 

Y llynedd fe es i ati'n fwriadol i geisio prynu o leiaf rhai anrhegion o lefydd sy'n rhoi'n ôl i gymdeithas. Os hoffech chithau gefnogi pobl sy'n gwneud pethau gwerth chweil dros ein cymunedau yna dyma restr o anrhegion Nadolig o Gymru â chydwybod gymdeithasol i'ch cynorthwyo! 

Dydw i ddim yn dweud na fydd yna ddim deunydd pacio nac y byddwn yn datrys problemau'r byd dros nos, ond os ydych am brynu pentwr mawr o anrhegion eleni beth am gefnogi'r rheini sy'n ceisio gwneud gwahaniaeth tra ydych wrthi? Os nad dim arall, gallaf eich sicrhau y bydd yn gwneud i chi deimlo'n gynnes tu mewn wrth herio'r tywydd mawr y gaeaf hwn… 

Cario mlaen i ddarllen ar flog WCVA