8 Hyd 2018

Mae elusennau blaenllaw o Gymru wedi lansio apêl codi arian ar y cyd fel rhan o ymdrech ehangach ledled Prydain gan Bwyllgor Argyfyngau Cymru (DEC), i helpu’r rheini sydd wedi goroesi’r daeargryn maint 7.4 a’r tswnami a darodd dalaith Central Sulawesi, Indonesia, ddydd Gwener diwethaf.

tsunami appeal OG

Mae dros 1,300 o bobl wedi'u cadarnhau'n farw ac mae 200,000 o bobl angen dŵr glân, bwyd, gofal meddygol a lloches ar fyrder. 

Mae cartrefi a chymunedau cyfan wedi'u dinistrio ar ôl y daeargryn ac fe adawodd tswnami, gyda thonnau'n teithio dros 400 milltir yr awr, ddinistr llwyr yn ei sgil, a dyma un o'r trychinebau gwaethaf yn Indonesia ers y tswnami ar Ddydd Gŵyl San Steffan yn 2004. 

Wrth i achubwyr ymdrechu i gyrraedd cymunedau anghysbell, mae'r awdurdodau'n ofni y bydd nifer y bobl sydd wedi'u hanafu a'u gorfodi o'u cartrefi yn sgil y trychineb yn cynyddu yn y dyddiau i ddod. Mae'n bosib bod y trychineb wedi effeithio ar hyd at 1.5 miliwn o bobl. 

Dywedodd Cadeirydd DEC Cymru, Rachel Cable: 

'Mae'r mudiadau sy'n aelodau o DEC yng Nghymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a busnesau i godi ymwybyddiaeth o'r apêl bwysig hon a'r dinistr yn Indonesia sydd angen ein cymorth ar fyrder. 

Mae ein helusennau a'n partneriaid yno yn Sulawesi yn darparu dŵr, bwyd a lloches i bobl. Bob dydd daw mwy o newyddion am yr effaith y mae'r tswnami a'r daeargryn wedi'i chael ar eu bywydau. 

Gyda'ch cefnogaeth chi gallwn gynyddu ein hymateb, cyrraedd mwy o bobl ac achub mwy o fywydau. Er mai cenedl fechan ydyn ni, rydym yn adnabyddus am ein haelioni. Mae wir angen eich cyfraniad arnon ni.'

I gyfrannu at Apêl Tswnami Indonesia DEC ewch i www.dec.org.uk, ffoniwch 0370 60 60 900 (llinellau ar agor 24 awr y dydd), rhowch dros y cownter mewn unrhyw fanc stryd fawr neu swyddfa bost, neu anfonwch siec. I roi £5 anfonwch HELPU mewn neges destun i 70000. Mae neges destun yn costio £5 ac mae'r £5 i gyd yn mynd i APÊL TSWNAMI INDONESIA DEC. Rhaid i chi fod yn 16 mlwydd oed neu'n hŷn a chofiwch ofyn am ganiatâd y sawl sy'n talu'r bil. I weld y telerau ac amodau llawn a rhagor o wybodaeth ewch i www.dec.org.uk 

Gallwch gael gwybod am y diweddaraf yn Indonesia, yr ymateb i'r trychineb a'r ymdrechion codi arian gyda DEC ar twitter: www.twitter.com/decappeal
neu Facebook www.facebook.com/DisastersEmergencyCommittee