1 Hyd 2018

Yn y blog hwn, mae Cydlynydd Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit Charles Whitmore yn amlinellu goblygiadau cyhoeddiadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru, ac yn ymdrin â’r prif heriau a fydd yn wynebu cymdeithas sifil Cymru ar ôl Brexit.

 brexit OG

Mae elusennau'n cyflawni rôl hanfodol yn helpu i wireddu hawliau pobl yn eu bywydau bob dydd. Maent yn brwydro dros hawliau dynol, cydraddoldeb a hawliau amgylcheddol, ac yn eu rhoi ar waith. Ni all y mudiadau hyn weithredu'n effeithiol heb gyllid digonol. Ar gyfer y cyfnod rhwng 2014 a 2020 cafodd Cymru dros £1.2 biliwn o'r Gronfa Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF), sy'n  458% o'r cyfartaledd y pen ledled y Deyrnas Unedig.

Er y cyllid Ewropeaidd hwn yng Nghymru, dengys  data o borth WCVA fod incwm elusennau Cymru fesul pen o'r boblogaeth bron i hanner yr incwm y pen yn y DU yn ei chyfanrwydd.