24 Awst 2018

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ymuno â rhaglen gwerth £600,000 ledled Prydain i wella effaith y trydydd sector

Inspiring Impact logoRydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod £600,000 o arian y Loteri Genedlaethol wedi'i sicrhau i barhau â rhaglen Inspiring Impact ledled Prydain. Bydd yr arian hwn yn galluogi WCVA i gynorthwyo mudiadau trydydd sector Cymru i ddatblygu arferion da wrth ymdrin ag effaith a phrofi'r gwahaniaeth maent yn ei wneud. 

Mae'r rhaglen yn barhad o frand hynod o lwyddiannus Inspiring Impact ac yn ei gyfuno â'r Impact Management Programme. Cynhelir y rhaglen gan New Philanthropy Capital, NCVO, Charities Evaluation Services, Social Value UK, Evaluation Support Scotland, Community Evaluation Northern Ireland a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

 

Bydd WCVA yn defnyddio ei wybodaeth a'i arbenigedd i wella effaith mudiadau trydydd sector Cymru drwy hwyluso rhwydweithiau cymheiriaid, digwyddiadau, a chyfleoedd dysgu. Bydd y cymorth yn ymatebol ac yn berthnasol i fudiadau sy'n ceisio gwella eu gwaith ag adnoddau cyfyngedig.

Bydd y rhaglen ledled Prydain hefyd yn cynnig grantiau hyblyg y gall elusennau a mentrau cymdeithasol eu gwario ar ddeall a gwella eu heffaith, a gwefan sy'n dwyn ynghyd yr adnoddau am ddim gorau o'r sector drwyddo draw.

Dywedodd Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu'r Sector yn WCVA,

'Mae mudiadau yn y trydydd sector yng Nghymru yn dweud wrthym fod dangos eu heffaith yn her allweddol, yn enwedig wrth i'r gystadleuaeth am arian gynyddu. Bydd y prosiect hwn yn galluogi WCVA i gryfhau'r sector drwy weithgareddau sy'n cynorthwyo mudiadau i rannu'r hyn maent yn ei ddysgu, gwella'u ffordd o ymdrin ag effaith a phrofi'r gwahaniaeth maent yn ei wneud. Rydym wrth ein boddau o fod yn rhan o Inspiring Impact ac edrychwn ymlaen at weithio gyda phartneriaid y rhaglen ledled y Deyrnas Unedig.'

Os oes gennych ddiddordeb yn Inspiring Impact ac fe hoffech ymuno â'r rhwydwaith cymheiriaid a hwylusir gan WCVA, cysylltwch â Mair Rigby mair.rigby@wcva.org.uk