9 Gorff 2018

Fis Mehefin eleni cymerodd WCVA ran yn ymgyrch 30 Diwrnod Gwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur. Yn y blog hwn, mae Swyddog Cymorth Environet Cymru WCVA, Chloe Jenkins, yn sôn am ei phrofiadau a’r hyn a ddysgwyd wrth gymryd rhan yn yr ymgyrch.

litter pick og

30 Diwrnod Gwyllt yw'r ymgyrch gan yr Ymddiriedolaethau Natur i helpu byd natur am fis cyfan. Bob blwyddyn anogir pobl i wneud 'cymwynas wyllt' bob dydd drwy dreulio amser yn yr awyr agored neu ddysgu am fywyd gwyllt.

Mae'n bwysig bod pobl yn ymgyfarwyddo â'r natur sydd o'n cwmpas, fel ein bod yn fwy parod i helpu bywyd gwyllt sy'n prinhau ac i ailgysylltu â'r amgylchedd. A ninnau wedi ymrwymo i addewid  'Amser i Newid' yn ddiweddar roedd gennym reswm ychwanegol i gymryd rhan; sef helpu ein haelodau o staff i ddelio gyda straen a rhoi hwb i'w llesiant. Mae sawl astudiaeth yn dangos bod treulio amser ym myd natur yn cynnig llu o fuddion, ond a fyddai'r theori yn dal dŵr wrth ei rhoi ar waith? 

Darllenwch mwy ar flog WCVA