4 Meh 2018

Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi cyhoeddi heddiw y dyddiad ‘mynd yn fyw’ ar gyfer llwyfan gwirfoddoli digidol newydd i ddisodli’r system bresennol ar gwirfoddolicymru.net o 8 Mehefin 2018 ymlaen.

Volunteering digital platform

Mae'r llwyfan newydd ar gael yn rhad ac am ddim i wirfoddolwyr ac i fudiadau sydd am recriwtio. Fel o'r blaen, gallwch ddod o hyd i gyfleoedd drwy chwilio am allweddeiriau neu yn ôl pellter o'ch lleoliad. Erbyn hyn, fodd bynnag, gall gwirfoddolwyr hefyd gofnodi'r oriau a'r sgiliau maent yn eu hennill wrth wirfoddoli a byddant yn derbyn bathodynnau digidol am wirfoddoli 50, 100, 200, 500 a 1,000 awr. 

Mae'r broses gofrestru'n syml, a bydd y wefan yn atgoffa gwirfoddolwyr o ymrwymiadau sydd ar y gweill yn ogystal â darparu cofnod o'r hyn maent wedi'i gyflawni, rhywbeth defnyddiol iawn wrth ddiweddaru'r CV! 

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA Ruth Marks: 'Ceir potensial mawr i wirfoddolwyr gael effaith fwy fyth ar lesiant pobl yng Nghymru wrth i fwy o bobl wirfoddoli dros yr achosion sy'n agos at eu calon. Bydd y llwyfan newydd hwn yn helpu i wireddu hynny ac yn galluogi gwirfoddolwyr i gael y gorau o'u cyfraniadau.' 

I fudiadau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr, bydd y system newydd yn eich helpu i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, cofnodi oriau gwirfoddoli, cynllunio rotas a digwyddiadau, cofnodi hyfforddiant a phrofiad a chynhyrchu adroddiadau. 

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn annog mudiadau i gofrestru ar y llwyfan newydd nawr drwy fynd i'r cyfeiriad dros dro volunteerwales.teamkinetic.co.uk. 

Bydd cyfleoedd mudiadau sy'n cofrestru yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr yn mynd yn fyw ar y wefan o 8 Mehefin 2018 ymlaen. 

Cymorth i ddechrau arni 

Mae Fiona Liddell, Rheolwr Datblygu Gwirfoddoli WCVA, wedi ysgrifennu dau ganllaw i helpu mudiadau i gofrestru ar y llwyfan newydd ac i gael y gorau ohono. Mae'r rhain ar gael ar safle blog WCVA: 

Llwyfan newydd Gwirfoddoli Cymru - Help! Lle dwi'n dechrau? 

Rwyf ar lwyfan newydd Gwirfoddoli Cymru - beth nawr? 

Pryd allwn ni weld y wefan Gwirfoddoli-Cymru newydd?

Er y byddwn yn troi'r swits mawr ymlaen i droi drosodd i'r wefan newydd yn hwyr nos Iau 7 Mehefin, efallai na fydd rhai ardaloedd yn gweld y newidiadau yn syth bin. Cadwch lygad rheolaidd arni a gobeithio y bydd yn ymddangos megis drwy hudoliaeth erbyn diwedd y dydd ddydd Gwener!