24 Mai 2018

A hoffech siapio Fframwaith Parth Aer Glân yng Nghymru? Cewch wybod sut i ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus yn ein gweminar 08.06.18

Webinar _ Air Consultation (Welsh)

Gweminar: Ymgynghoriad Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru

Dyddiad: 08 Mehefin 2018, 11am

Mae'r Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru yn rhoi canllawiau i awdurdodau lleol sy'n ystyried opsiynau i fynd i'r afael â materion yn ymwneud ag ansawdd aer lleol.


Mae'r Fframwaith yn disgrifio:

  • Beth yw Parth Aer Glân,
  • Dan ba amgylchiadau y gellid ei ddefnyddio,
  • Yr ystyriaethau allweddol i awdurdodau lleol sy'n dymuno sefydlu un
Efallai mai'r sbardun ar gyfer lleihau llygredd yn yr awyr, trwy Barth Aer Glân, yw mynd i'r afael â'r angen i leihau allyriadau o fewn terfynau cyfreithiol, ond hefyd yn fwy cyffredinol i sicrhau gwelliannau yn yr amgylchedd ac i sicrhau gwell iechyd i bawb.


Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle pwysig i'r holl randdeiliaid - awdurdodau lleol, busnesau, grwpiau cymunedol, aelodau o'r cyhoedd, cyrff cyhoeddus ac eraill - fynegi eu barn ynglŷn â'r dull arfaethedig ar gyfer Parth Aer Glân.

Erbyn diwedd y gweminar hwn byddwch yn deall:
- Beth mae'r ymgynghoriad yn ei ystyried a'i berthynas â deddfwriaeth gyfredol
- Pam mae'r ymgynghoriad yn bwysig i'ch gwaith chi
- Sut i ymateb i'r ymgynghoriad

Cynhelir y gweminar hwn yn Saesneg ond croeswir cyfraniadau a chwestiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

I gadw lle cliciwch ar y ddolen:

https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-a-clean-air-zone-framework-for-wales-consultation-tickets-46321987311

 

(Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 19 Mehefin 2018)