11 Mai 2018

Allai’ch cymuned chi elwa’n fwy o’r amgylchedd naturiol? Neu a oes gennych brosiect amgylcheddol sydd angen arian a chymorth? Os felly, dewch draw i’r digwyddiad hwn! 19, 21, 22 Mehefin 2018

Green Infrastructure Events - All (Welsh)

Bydd y digwyddiadau hyn, sydd ymlaen drwy'r dydd ac sy'n rhad ac am ddim, yn rhannu profiadau prosiectau sy'n defnyddio byd natur i wella iechyd, hamdden a sgiliau wrth warchod ein hadnoddau naturiol a bywyd gwyllt i genedlaethau'r dyfodol. Byddwch hefyd yn clywed gan gyllidwyr a chyrff cefnogi a all eich helpu chi i wneud hynny hefyd.

Dyddiadau a lleoliadau (cliciwch isod i archebu):


Cyflwyniad a gweithdai gan: 
Groundwork Cymru, Tesco Bags of Help, Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, Environet Cymru, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, ac eraill...


Ar gyfer pwy mae'r digwyddiadau hyn?
Anelir y digwyddiadau rhad ac am ddim hyn at wirfoddolwyr neu staff o unrhyw fudiad sydd am ddechrau neu ddatblygu prosiect amgylcheddol i warchod bioamrywiaeth, lleihau gwastraff, gwella mannau gwyrdd, amddiffyn rhag llifogydd, gwella iechyd neu unrhyw weithgaredd arall a fydd yn cael effaith bositif ar lesiant amgylcheddol a chymunedol.


Canlyniadau dysgu:

  • Deall y fframwaith polisi o amgylch adnoddau naturiol yng Nghymru
  • Dysgu am sefydlu a chynnal prosiect cymunedol sy'n defnyddio byd natur gan edrych ar enghreifftiau ymarferol
  • Cael gwybod am arian grant sydd ar gael i brosiectau a mudiadau i roi budd i fyd natur a chymunedau yng Nghymru
  • Cynyddu'ch gwybodaeth am lywodraethu da, rhwydweithio, a chymorth cyhoeddusrwydd sydd ar gael i grwpiau


Am fwy o wybodaeth cysyllt environet@wcva.org.uk