6 Maw 2018

Ar blog WCVA: Cyn gofod3 ddydd Iau mae Owen Wilce, Arweinydd Gwirfoddoli yng Nghyngor Sir Fynwy, yn edrych ar ddatblygiad gwirfoddoli mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Volunteering and Public Service

'Mae llawer o sôn wedi bod am y pwysau cyson sydd ar Wasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru ac nid ydym yn ddim gwahanol, ond mae ein taith wirfoddoli ni'n dechrau o gymhelliant gwahanol.

'Fel nifer o fudiadau gwasanaeth cyhoeddus eraill mae gan Gyngor Sir Fynwy hanes hir a balch o gefnogi gwirfoddolwyr. Serch hynny, yn 2015 fe wnaethom waith ymchwil i ddatblygu cyfeiriad strategol clir ar gyfer gwirfoddoli yn ein sir, a oedd yn cynnwys ein gweledigaeth i weithio gyda'n cymunedau a'n partneriaid allweddol ar draws sectorau. Rhoddodd hyn ddiben a chyfeiriad cyfunol i ni fel mudiad ac yn bwysicach i'n gwirfoddolwyr, ac fe ddechreuais innau yn fy swydd fel Arweinydd Gwirfoddoli i gefnogi'r datblygiadau. Seiliwyd ein strategaeth wirfoddoli a'n rhaglen weithredu ar egwyddorion gwirfoddoli Cities of Service...'

Darllenwch mwy ar wcva.tumblr.com