26 Chwef 2018

Allech chi helpu'r SYG i wneud eu hystadegau yn fwy hygyrch?

ONS

 

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn profion defnyddwyr i helpu i ddeall y ffordd y mae pobl yn y trydydd sector yn defnyddio ystadegau/data'r llywodraeth ac i wella'r gwasanaeth. 

Os ydych yn fodlon cymryd rhan mewn ymchwil defnyddwyr i rannu'ch anghenion a'ch profiadau atebwch yr arolwg byr hwn os gwelwch yn dda. Y dyddiad cau i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yw 31 Mawrth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch john.lewis@ons.gov.uk