23 Chwef 2018

Ar blog WCVA, rydym yn sôn am pam gall 2018 fod y flwyddyn fwyaf heriol fyth i elusennau, gan fynd i'r afael â rhai ystyriaethau allweddol a'r hyn rydyn ni'n ei wneud i helpu.

Inside track 3

 

'Fe fydd unrhyw un sy'n gweithio i elusen yn gyfarwydd â'r heriau blynyddol sy'n codi flwyddyn ar ôl blwyddyn, yn enwedig y rheini sy'n gweithredu â chnewyllyn staff ac adnoddau cynyddol gyfyngedig. I lawer, gall deimlo'n ormod...'

Darllenwch mwy ar wcva.tumblr.com