3 Ion 2018

Rydym yn gofyn i chi fod y beirniaid ar gyfer gwobr fawreddog ‘Class Networks am y mudiad a edmygir fwyaf’ yng Ngwobrau Trydydd Sector Cymru drwy ddewis eich hoff enwebai. Mae’r cyfnod pleidleisio yn cau 16 Ionawr!

TSAC 2017 voting hand web

Mae gwobr Class Networks am y mudiad a edmygir fwyaf, y categori mwyaf ei fri, yn anrhydeddu mudiadau yng Nghymru sy'n cael eu parchu fwyaf am eu gwaith ysbrydoledig a'r achosion maent yn eu cynrychioli. Rydym yn gofyn i chi benderfynu pwy fydd yn cipio'r tlws eleni drwy bleidleisio dros eich ffefryn.

Yr Enwebeion

  • Age Connects Morgannwg
  • Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân
  • Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol
  • Groundwork Gogledd Cymru
  • Headway Caerdydd a De-ddwyrain Cymru
  • Hope Rescue
  • Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru

Cliciwch yma i ddarganfod popeth am yr enwebeion a bwrw'ch pleidlais.

Mae'r bleidlais yn cau ar 16 Ionawr 2018 a chyhoeddir yr enillydd yn seremoni Gwobrau Trydydd Sector Cymru ym mis Chwefror.

Cefnogir Gwobrau Trydydd Sector Cymru gan Class Networks.