18 Rhag 2017

Cyfle i chi fwrw’ch pleidlais yng Ngwobr Class Networks am y mudiad a edmygir fwyaf.

TSAC voting 2017

 
Mae'r cyfnod enwebu bellach wedi cau ar gyfer Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2017, ond mae dal cyfle i chi ddweud eich dweud wrth bleidleisio dros eich hoff fudiad.

Mae'r Wobr am y mudiad a edmygir fwyaf, y categori mwyaf ei fri, ac sy'n cael ei chefnogi gan Class Networks, yn anrhydeddu mudiadau yng Nghymru sy'n cael eu parchu fwyaf am eu gwaith ysbrydoledig a'r achosion maent yn eu cynrychioli. Rydym yn gofyn i chi benderfynu pwy fydd yn cipio'r tlws eleni drwy bleidleisio am eich ffefryn.

Yr enwebeion yw:

  • Age Connects Morgannwg
  • Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân
  • Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol
  • Groundwork Gogledd Cymru
  • Headway Caerdydd a De-ddwyrain Cymru
  • Hope Rescue
  • Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru

Cliciwch yma i ddarganfod popeth am yr enwebeion a bwrw'ch pleidlais

Mae'r bleidlais yn cau ar 16 Ionawr 2018 a chyhoeddir yr enillydd yn seremoni Gwobrau Trydydd Sector Cymru ym mis Chwefror.

Cefnogir Gwobrau Trydydd Sector Cymru gan Class Networks.