20 Tach 2017

Eisiau lleihau’ch costau rhedeg a helpu’r blaned hefyd? Ymunwch â ni 05.12.17

Webinar - Energy Efficiency In The Workplace C

Gweminar: Defnyddio Ynni'n Effeithlon yn y Gweithle

Dyddiad: 5 Rhagfyr 2017 (Saesneg: 11am / Cymraeg: 1pm)
Eisiau lleihau'ch costau rhedeg a helpu'r blaned hefyd? Mae WCVA yn gwahodd yr Ymddiriedolaeth Garbon i ddweud wrthym sut i arbed ar y defnydd o olau a gwres (gan gynnwys arweiniad ar opsiynau rhad ac opsiynau am ddim), technolegau effeithlon o ran ynni y gallwch fuddsoddi ynddynt, ac o ble i gael cymorth i leihau'ch biliau!

Clickwch yma i archebu:
- Saesneg
- Cymraeg