20 Tach 2017

Gall rhanddeiliaid gyfrannu mewn sawl ffordd wahanol o arwain y gwaith o gynhyrchu penodau sy’n canolbwyntio ar Nodau unigol i fod yn rhan o adolygiad cymheiriaid. Gofynnir i’r rheini sydd â diddordeb gysylltu erbyn 30 Tachwedd 2017.

Ddwy flynedd ers ymrwymo i Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, mae rhwydwaith Rhanddeiliaid y Deyrnas Unedig dros Ddatblygu Cynaliadwy (UKSSD) yn credu nad oes yna gynllun cenedlaethol cydlynol na thryloyw o hyd ar gyfer sut mae'r DU am eu cyflawni.

Set o 17 Nod yw'r Nodau Datblygu Cynaliadwy y mae pob un o 193 o aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig wedi cytuno iddynt. Eu nod yw ysgogi ymdrechion i roi diwedd ar bob math o dlodi, trechu anghydraddoldebau a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd erbyn 2030.

Sustainable Development Goals Chart

Mae rhwydwaith UKSSD yn bwriadu creu'r cynllun cenedlaethol cyntaf i gael ei arwain gan randdeiliaid ar gyfer y Nodau Datblygu Cynaliadwy yn y DU, a fydd yn cael ei gyflwyno i Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ym mis Gorffennaf 2018.

Gall rhanddeiliaid gyfrannu mewn sawl ffordd wahanol o arwain y gwaith o gynhyrchu penodau sy'n canolbwyntio ar Nodau unigol i fod yn rhan o adolygiad cymheiriaid. Gofynnir i'r rheini sydd â diddordeb gysylltu erbyn 30 Tachwedd 2017. Cewch wybod mwy ar www.ukssd.co.uk/

Mae WCVA yn awyddus i ddarganfod a oes diddordeb gan fudiadau trydydd sector yng Nghymru mewn cyfrannu at y cynllun hwn ac, os felly, a all WCVA eich helpu drwy gydlynu, cyfathrebu neu rwydweithio. Os ydych yn mynegi diddordeb gyda UKSSD rhowch wybod i ni hefyd ac fe anfonwn ychydig o gwestiynau byr i weld sut y gallai WCVA helpu. Anfonwch ebost i help@wcva.org.uk gan roi Nodau Datblygu Cynaliadwy yn bwnc ar yr ebost.