6 Tach 2017

Ymunwch â thîm Environet WCVA wrth i ni edrych ar y fframwaith polisi sy’n dod i’r golwg mewn perthynas â rheoli’n hadnoddau naturiol yn gynaliadwy a’r cyfleoedd mae hyn yn eu cynnig i gymryd camau ymarferol ac i gydweithio. 24 Tachwedd, Aberystwyth / 27 Tachwedd, Llanrwst / 28 Tachwedd, Abertawe

SMNR Event Image Welsh
Fe fyddwch yn clywed gan grwpiau sydd eisoes yn rhoi polisi ar waith ac yn cael cyfle i ddatblygu'ch gweithgareddau eich hunain ymhellach gyda chyfraniadau gan Lywodraeth Cymru, y Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol, Siopa Teg a Cadwch Gymru'n Daclus. Fe fydd yna hefyd amser i ofyn cwestiynau ac i rwydweithio.

Rhowch wybod i ni ar y ffurflen archebu os hoffech arddangos unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd.

Cliciwch isod i archebu (digwydd bore Environet):
24 Tachwedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
27 Tachwedd, Canolfan Busnes a Chynhadledd Glasdir, Llanrwst
28 Tachwedd, Tech Hub, Abertawe


Ar ôl y digwyddiadau hanner diwrnod hyn cynhelir sioe deithiol cyllid Cyfoeth Naturiol Cymru yn y prynhawn.

Cliciwch isod i archebu (digwydd prynhawn CNC):
24 Tachwedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
27 Tachwedd, Canolfan Busnes a Chynhadledd Glasdir, Llanrwst
28 Tachwedd, Tech Hub, Abertawe