22 Awst 2017

Gall cau prosiect a chynllunio at ei olyniaeth fod yn broses anodd. Ymunwch â ni yn ein gweminarau Cau Prosiect (18.09.17) a Cynllunio at Olyniaeth (21.09.17) i gael arweiniad trylwyr ar y cam hanfodol hwn o unrhyw brosiect.

Project Closure (C) Image


Gweminar - Cau Prosiect

Dydd: 18 Medi 2017, 2ybMae prosiect, yn ôl ei ddiffiniad, yn rhywbeth sydd â therfyn amser a bydd ganddo bob tro ddechrau, canol a diwedd. Mae cau prosiect yn broses allweddol yng nghylch oes prosiect ond mae'n aml yn cael ei anwybyddu.

Bydd y gweminar rhyngweithiol hwn yn eich helpu i gau'ch prosiect mewn modd rhesymegol, strwythuredig.

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:

 • Yn deall yr elfennau allweddol o gau prosiect a'u pwysigrwydd
 • Yn ymwybodol o broblemau y gellid bod angen eu datrys wrth gau prosiect
 • Yn gallu dechrau cynllunio ffordd effeithiol o gau prosiect
   

Cliciwch yma i archebu

--------------------------------------------------------------------------------------

Succession Planning (C) Image


Gweminar - Cynllunio at olyniaeth
Dydd: 21 Medi 2017, 2ybBydd y cwrs yn ymdrin â'r canlynol:

 • Beth yw cynllunio at olyniaeth
 • Sut i ddatblygu strategaeth ymadael a reolir
 • Opsiynau ar gyfer cyllid yn y dyfodol a ffynonellau o gymorth

Canlyniadau dysgu:

 • Deall y term 'cynllunio at olyniaeth'
 • Bod yn hyderus i ddatblygu strategaeth ymadael
 • Bod yn fwy ymwybodol o opsiynau ar gyfer cyllid yn y dyfodol a ffynonellau o gymorth
   

Cliciwch yma i archebu