2 Awst 2017

Mae yna camau ymarferol, syml a chost effeithiol y gallwch eu cymryd i gyfrannu i natur!

Resilient Wales Front Cover Image


Gwneud Eich Rhan Dros Gymru Wydn

Does dim dwywaith na fyddai'n well gan y rhan fwyaf ohonom weithle gyda mwy o wyrddni a chyfle i fwynhau ychydig o le i fyd natur.

Ond sut ydym yn darbwyllo eraill sydd efallai'n poeni bod hyn yn gostus, yn golygu llawer o waith cynnal a chadw ac yn ddim byd mwy na 'rhywbeth bach neis i'w gael'?

Nod adnodd Gymru wydn Environet, a gynhyrchwyd ar y cyd agYmddiriedolaethau Natur Cymru, yw newid y credoau hyn drwy ymchwil ac ystadegau ynglŷn â'r buddion i iechyd a llesiant o gael gweithle mwy cyfeillgar i fyd natur, gan gynnwys llai o salwch a gweithlu mwy cynhyrchiol a chreadigol!


Investing In Nature Resource Image (C)


Buddsoddi ym Myd Natur

Mae'r canllaw newydd  Buddsoddi ym Myd Natur hwn wedi'i lunio ar gyfer grwpiau cymunedol gan edrych ar yr effeithiau negyddol yr ydym efallai'n eu cael yn ddiarwybod ar fyd natur.

Mae'n egluro hefyd y camau syml, ymarferol, sy'n aml yn cael eu hanwybyddu, y gallwn eu cymryd i  Helpu Bywyd Gwyllt i Ffynnu.

Mae'n egluro yn ogystal sut y gallwch ddylanwadu ar eraill a gwneud mwy yn eich grŵp neu'ch mudiad drwyddo draw drwy  Gynnwys Byd Natur yn Eich Polisi Amgylcheddol.