17 Gorff 2017

Mae UnLtd yn cynnig cyfleoedd ar hyn o bryd i entrepreneuriaid cymdeithasol gael at gyllid a chymorth drwy dair gwobr unigryw.

UnLtd yw'r Sefydliad ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol. Nod yr elusen yw estyn llaw a rhyddhau egni pobl a all weddnewid y byd yr ydym yn byw ynddo. Y bobl hynny sy'n mynd ati i ddatrys problemau cymdeithasol drwy ddulliau entrepreneuraidd y mae UnLtd yn eu diffinio fel entrepreneuriaid cymdeithasol.

Mae tair gwobr wahanol ar gael ar hyn o bryd:

Gwobr Tyfu

UnLtd Grow it award

Ydych chi'n entrepreneur sy'n barod i ehangu a thyfu'ch menter gymdeithasol?

Mae Gwobr Tyfu (Grow It Award) ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n cael effaith arwyddocaol ac sydd am ehangu eu menter. Mae'n darparu cymorth wedi'i deilwra, mynediad at weithdai a rhwydweithiau, a hyd at £15,000 mewn arian parod. Mae'r wobr hon yn disodli'r Gwobrau Twf Sydyn ac Adeiladu (Fast Growth and Build It Awards), gan gyfuno profiad UnLtd o helpu entrepreneuriaid cymdeithasol i ehangu.

Gallwch gael gwybod mwy ac ymgeisio yma.
 

Gwobr Amdani

UnLtd do it award

Oes gennych chi syniad i fynd i'r afael â phroblem gymdeithasol neu amgylcheddol?

Mae Gwobr Amdani (Do It Award) yn eich helpu i gael mwy o effaith gymdeithasol bositif. Mae'r wobr yn cynnig hyd at £5,000 mewn arian parod a'r canlynol:
 

  • Pecyn cymorth a chyllid wedi'i deilwra i chi
  • Arweiniad un wrth un gan eich Rheolwr Gwobr UnLtd
  • Cyngor arbenigol gan arbenigwyr perthnasol
  • Mynediad at adnoddau i'ch rhoi ar ben ffordd

Gallwch gael gwybod mwy ac ymgeisio yma.
 

Mannau i Greu Newid

UnLtd Spaces for ChangeRhaglen ledled Prydain yw Mannau i Greu Newid (Spaces for Change) a fydd yn canfod, yn cyllido, yn cefnogi ac yn cysylltu pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed i ddechrau a chynnal mentrau cymdeithasol sy'n datgloi potensial mannau segur neu fannau nad ydynt yn cael eu defnyddio ddigon er budd y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc eraill.

Rhwng 2016 a 2019 bydd 100 o wobrau ar gael i arweinwyr ifanc gan gynnig hyd at £5,000 mewn cyllid prosiect, rheolwr pwrpasol ar gyfer y wobr i roi cymorth personol, cymorth gan bobl eraill berthnasol, a chyfleoedd i rwydweithio â phobl ifanc eraill er mwyn rhannu gwybodaeth a'r hyn maent yn ei ddysgu.

Gallwch gael gwybod mwy ac ymgeisio yma.
 

Y dyddiad cau i fynegi diddordeb yn y gwobrau hyn yw 3 Awst 2017.