24 Ebr 2017

Gall tyfu ambell i flodyn llawn neithdar ymysg eich llysiau ddenu pryfed peillio ac arwain at gynhaeaf toreithiog!

[Addaswyd o erthygl Little Green Space]

Gall unrhyw un sy'n ceisio tyfu ei fwyd ei hun yn organig, heb ddefnyddio cemegion, hwyluso pethau drwy ddewis ambell i flodyn i'w plannu gerllaw.

Butterfly
Un o'r pethau pwysicaf y mae blodau yn ei wneud yw denu pryfed i'ch gardd. Mae tua 80% o bob cnwd bwyd angen eu peillio mewn rhyw ffordd, felly gallai denu gwenyn, glöynnod byw a phryfed hofran at eich gardd lysiau dalu ar ei ganfed pan ddaw hi'n amser cynaeafu. Mae milddail yn atyniadol iawn i bob math o bryfed buddiol, fel y fuwch goch gota a phryfed hofran. Mae pys pêr yn arogli'n hyfryd a gellir torri eu blodau lliwgar i'w rhoi mewn fâs yn y tŷ. Gall tyfu rhai wrth eich ffa ddenu cacwn hefyd. Ac mae tafod yr ych yn blanhigyn ardderchog i wenyn, gyda'r fantais ychwanegol o flodau bwytadwy sy'n edrych yn wych mewn salad.

Gall denu pryfed penodol helpu hefyd i reoli plâu. Er enghraifft, mae larfae pryfed hofran yn bwyta llau planhigion. Mae pryfed hofran yn hoff o felyn Mair. Felly drwy blannu melyn Mair o amgylch eich tomatos, gallwch ddenu pryfed hofran ac felly amddiffyn eich cnydau. Bydd pryfed hofran a gwenyn hefyd yn bwyta lindys y glöyn mawr gwyn, felly gall fod yn syniad da plannu melyn Mair gyda'ch bresych hefyd. Ffordd arall o atal glöynnod mawr gwyn rhag dodwy wyau ar eich cnydau yw plannu capan cornicyll gerllaw. Mae capan cornicyll yn denu glöynnod, ac os ydych yn lwcus efallai y bydd y glöynnod mawr gwyn yn dewis dodwy eu hwyau ar ddail y capan cornicyll, yn hytrach nag ar y bresych.

Companion Planting

Yn ogystal â denu pryfed buddiol i'ch gardd, bydd rhai blodau a phlanhigion yn cadw plâu i ffwrdd. Mae gold talsyth a gold Ffrainc yn cadw pryfed gwynion a phlâu eraill i ffwrdd, a chredir y gall gold Mecsiso, yn wyrthiol, rwystro twf rhai chwyn megis taglys a marchwellt. Gall cennin syfi, nionod neu gennin sydd wedi'u plannu wrth ymyl moron helpu i gadw pryfed moron i ffwrdd - ac, yn gyfnewid, mae arogl moron yn cadw pryfed nionod a gwyfynod cennin i ffwrdd. Ac wrth blannu mintys a choriander wrth ymyl eich tomatos gallwch gadw llau planhigion a phryfed gwynion i ffwrdd.Bydd tyfu unrhyw fath o godlys (bysedd y blaidd, ffa, pys neu bys pêr) yn tynnu nitrogen o'r atmosffer i'r pridd. Mae hyn o fudd i blanhigion sydd angen nitrogen, megis bresych, ac mae llawer o bobl sy'n tyfu llysiau yn dilyn system cylchdroi cnydau gan dyfu bresych a blodfresych mewn pridd a oedd cyn hynny'n cynnal pys a ffa.

Am ragor o syniadau plannu cydymaith cliciwch yma.

Companion -Planting Ideas