24 Meh 2016

Datganiad WCVA yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed y bore yma ynghylch canlyniad y refferendwm o blaid Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Ar hyn o bryd mae'n rhy gynnar i ddeall y rhaglen waith a'r amserlen o gwmpas gadael yr undeb, fodd bynnag, mae WCVA mewn cysylltiad â'n cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a'r Uwch Tîm Rheoli yn WEFO, a chyn gynted ag y bydd gennym syniad mwy clir o'r cynllun hwn, byddwn yn diweddaru'r sector yn unol â hynny.

Rydym yn ymrwymo i lobïo yn galed ar ran y sector er mwyn i'r gweithgareddau hynny sydd wedi cael eu cefnogi gan gyllid Ewropeaidd gael eu hariannu gan Lywodraeth y DU / Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn atgyfnerthu'r ffocws ar ein rôl ni i:

  • gefnogi'r sector
  • wneud y mwyaf o'r arian sydd ar gael
  • gydweithredu ac i weithio gyda'n gilydd i ddatblygu a sicrhau ffynonellau eraill o gyllid i gynnal gweithgareddau elusennol a chymunedol ledled Cymru.