13 Meh 2016

Mae prosiect llawr gwlad cenedlaethol sy’n helpu pobl yng Nghymru i fynd ar-lein yn galw ar fudiadau i fanteisio ar eu cronfa enfawr o wirfoddolwyr digidol.

Digital volunteers 3Mae Cymunedau Digidol Cymru, prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac sy'n cael ei redeg gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, wedi recriwtio mwy na 600 o wirfoddolwyr dros y naw mis diwethaf, ac mae nawr eisiau gosod y gwirfoddolwyr hynny mewn sefydliadau ledled Cymru, ar draws y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat.  

Amcangyfrifir* bod 19% o oedolion Cymru heb fod ar-lein o hyd ac mae pryderon eu bod nhw'n colli allan ar gyfleoedd i arbed arian, chwilio am waith, dod o hyd i wybodaeth, dysgu sgiliau newydd a chyrchu gwasanaethau pwysig.  

Dywedodd Geoff Jones, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cymunedau Digidol Cymru: 'Nid oes angen i chi bryderu am hyfforddi gwirfoddolwr digidol, byddwn yn gwneud hynny mewn partneriaeth â WCVA.

'Bydd y gwirfoddolwyr digidol yn cael eu paru â mudiad lleol, fel llyfrgell, cymdeithas dai neu ganolfan gymunedol, lle mae angen eu help i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein am y tro cyntaf. Y cyfan a ofynnwn yw i chi ystyried y bobl rydych yn gweithio gyda nhw ac yn eu cynorthwyo. A allai gwirfoddolwr digidol eich helpu chi i'w helpu nhw? Os gallai, yna hoffem glywed oddi wrthych.'

Os oes gan eich mudiad ddiddordeb mewn derbyn gwirfoddolwr digidol, anfonwch neges e-bost at digitalvolunteering@wales.coop neu anfonwch neges drydar at @DC_Wales gyda'r hashnod #digivolunteerwales. Mae mwy o wybodaeth am wirfoddoli gyda Cymunedau Digidol Cymru ar cymunedaudigidol.llyw.cymru/wirfoddolwr.

*Ffigurau Allgáu Digidol swyddogol o Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014/15