26 Mai 2016

Pecyn Cymorth Ynni Adnewyddol

Mae Pecyn Cymorth Ynni Adnewyddol wedi'i lunio i helpu grwpiau cymunedol i fynd ati i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy. Mae wedi'i gynllunio i fod yn addas i bobl sydd â lefelau gwahanol o ddealltwriaeth o faterion yn ymwneud â thechnoleg a datblygu prosiect a materion ariannol a chyfreithiol.

Wind Turbine