11 Maw 2016

Mae cynnwys pobl o bob rhan o gymdeithas, mewn trefi a dinasoedd ac yng nghefn gwlad, yn ganolog i ethos yr Ymddiriedolaethau Natur.

Mae cyfleoedd ar gael i bobl fwynhau natur, dysgu ynglŷn â bywyd gwyllt agos atynt, neu sut i wella neu warchod ardal leol. Gall gwirfoddoli gyda'r Ymddiriedolaethau Natur wneud cyfraniad positif at eich ansawdd bywyd, eich iechyd a'ch rhwydweithiau cymdeithasol.

Wildlife Trust


Mae digonedd o resymau dros fynd ati i wirfoddoli, o helpu i dyfu bwyd mewn rhandiroedd garddio cymunedol, cadw'n heini drwy weithgaredd ymarferol yn yr awyr agored, neu ymuno â digwyddiadau grŵp er mwyn dysgu sgiliau newydd.
Mae'r ffilm fer, ysbrydoledig hon (diolch i Viasat Creative London) yn dangos rhai o wirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Natur Llundain a'i staff ar waith yng Ngwarchodfa Natur Gunnersbury Triangle.

I gael gwybod mwy am gyfleoedd i helpu i warchod eich amgylchedd lleol gyda'r Ymddiriedolaethau Natur, cysylltwch â'ch Ymddiriedolaeth Natur leol.

WT - S&W Wales