Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Elusen gofrestredig 218093

 

Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299 Cofrestrwyd yng Nghymru

 

Swyddfa gofrestredig:

Tŷ Baltig,

Sgwâr Mount Stuart,

Caerdydd

CF10 5FH