Mae'r wybodaeth hon yn cael ei dynnu'n uniongyrchol o wefan recriwt3. Bydd recriwt3 yn gweithio i ddarganfod pobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector elusennol a gwirfoddol. Ar recriwt3 fe welwch bob math o swyddi, o swyddi uwch reolwyr i godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy. 


Mae'r sector gwirfoddol yn cyflogi 46,000 o bobl yng Nghymru, ac mae'n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a'r cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Gallwch hefyd ddod i wybod am swyddi recriwt3 yn Network Jobs, sy'n cael ei ddosbarthu i'r trydydd sector yng Nghymru, ac yn Big Issue Cymru.

Mae recriwt3 wedi'i ddatblygu yng Nghymru gan WCVA a Big Issue Cymru.

Cofrestrwch am Hysbysiadau Swyddi o Recriwt3 i wneud yn sicr eich bod ddim yn colli mas ar eich swydd trydydd sector perffaith!