Dyma rhestr o staff ac Uwch Dîm Rheoli WCVA

Uwch Dîm Rheoli WCVA

Ruth Marks, Prif Weithredwr
Phil Fiander, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ewropeaidd, Arloesi a Datblygu Busnes
Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth
Sara Sellek, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweithrediadau a Marchnata
Judith Stone, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu'r Sector
Tracey Marsh, Cyfarwyddwr Cyllid
Matthew Brown, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Buddsoddiadau

Staff WCVA a'u timoedd

Swyddfa'r Prif Weithredwr

Tracey Lewis, Cynorthwyydd Personol y Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd y Cwmni
Satinder Ahluwalia, Rheolwr Adnoddau Dynol
Karen Timbrell, Swyddog Cymorth Adnoddau Dynol

Tîm Ewropeaidd Trydydd Sector (3-SET)

Janine Downing, Rheolwr 3-SET
Jessica Wiliams, Rheolwr Polisi 3-SET
Lilla Farkas, Swyddog Cymorth 3-SET
Marc Jones, Swyddog Cymorth Cyfathrebu 3-SET

Cyfleusterau

Julie Cull, Swyddog Cyfleusterau
Anna Bryl, Gweinyddwr Cyflysterau

Cyllid Cynaliadwy

Alison Pritchard, Rheolwr Cyllid Cynaliadwy
Siobhan Hayward, Swyddog Catalydd

Chwaraeon BME Cymru

Rajma Begum, Swyddog Amrywiaeth (BME) Cenedlaethol

Marchnata a Chyfathrebu

Simon Dowling, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
Danny Owen, Swyddog Cymorth Cyfathrebu Digidol

Hyfforddiant, Digwyddiadau ac Aelodaeth

Kate Gobir, Swyddog Aelodaeth a Digwyddiadau
Wendy Gilbert, Swyddog Dysgu
Catrin Roberts, Gweinyddwr Tîm
Luke Mcmanus, Gweinyddwr Tîm

Grantiau

Catherine Miller, Rheolwr Cronfeydd Grant
Mathew Dawe, Swyddog Cymorth Cronfeydd Grant
Jennifer Preston, Swyddog Cymorth Cronfeydd Grant

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol - Grantiau a Gwirio

Tessa White, Pennaeth Grantiau a Gwiriadau Corff Cyfryngol 

Arabella Calder, Rheolwr Asesu
Nicola Bethell, Swyddog Cymorth Asesu
Kathryn Thomas, Swyddog Cymorth Asesu
James Nee Davies, Swyddog Cymorth Asesu
Katherine Lancey, Swyddog Cymorth Asesu
Angela Parkin, Swyddog Cymorth Asesu 

AJ Perkins, Rheolwr Cydymffurfiaeth
Sian Baker Maurice, Swyddog Hawliadau
Caroline Hardy, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau
Joan Turner, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau
Emma Manderson, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau
Beverley Wheeler, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau
Tariq Awan, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau
Amanda Harvey-Cook, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau 

Livia Pietromarchi, Swyddog Wirio 

Claire Scawn, Swyddog Cymorth y Broses Wirio
Timothy Jones, Swyddog Cymorth y Broses Wirio
Ann King, Swyddog Cymorth y Broses Wirio
Deborah Wilkins, Swyddog Cymorth y Broses Wirio 

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol - Perfformiad a Chefnogaeth 

Gail Dervish, Pennaeth Perfformiad a Chymorth Corff Cyfryngol
Eleanor Jones, Rheolwr Perfformiad a Chymorth
Morgan Armstrong, Swyddog Perfformiad
John Butterly, Swyddog Perfformiad
Gemma Robinson, Swyddog Perfformiad
Einir Roberts, Swyddog Perfformiad
Ian Howell-Morgan, Swyddog Perfformiad
Michael Dupree, Swyddog Perfformiad
Huw Williams, Swyddog Perfformiad 

Gwasanaethau Digidol 

Rhodri Jones, Pennaeth Gwasanaethau Digidol
Rhodri Owain, Cyfieithydd
Mared Roberts, Cyfieithydd 
Steve Cargill, Gweinyddwr Cymorth

Risg

Emma Waldron, Rheolwraig Risg, Caffael a Llywodraethu
Rhian Milcoy, Swyddog Effaith a Risg 

Buddsoddi Cymdeithasol Cymru

Alun Jones, Pennaeth Buddsoddi Cymdeithasol Cymru
Rhys Meredith, Swyddog Prosiect Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru
Caryl Adams, Swyddog Prosiect Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru
Korina Tsioni, Swyddog Cymorth Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru

Llywodraethu a Diogelu

Mair Rigby, Rheolwr Llywodraethu a Diogelu
Suzanne Mollison, Swyddog Diogelu 

Polisi

David Cook, Swyddog Polisi
Fiona Harris, Swyddog Cymorth Polisi
Sally Rees, Swyddog Ymchwil (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant)

Gwirfoddoli 

Fiona Liddell, Rheolwr Helplu Cymru
Felcitie Walls - Rheolwr Grantiau Gwirfoddoli a Datblygu Pobl Ifanc
Rhian Milcoy, Swyddog Cymorth Pobl Ifanc a Gwirfoddoli
Nicola Nicholls, Swyddog Cymorth Datblygu Gwirfoddoli

Cyllid

Brankica Terzic, Rheolwr Cyllid
Annette Thomas, Swyddog Cymorth y Gyflogres
Anthony Hemmings, Swyddog Cymorth Cyllid
Darren Hollick, Pennaeth Cyllid Ewropeaidd
Kelly Chamberlain, Swyddog Cyllid Ewropeaidd
Linda Phillips, Swyddog Cymorth Cyllid Ewropeaidd