Dyma rhestr o staff ac Uwch Dîm Rheoli WCVA

Uwch Dîm Rheoli WCVA

Ruth Marks, Prif Weithredwr - rmarks@wcva.org.uk
Phil Fiander, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ewropeaidd, Arloesi a Datblygu Busnes - pfiander@wcva.org.uk
Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth - anicholl@wcva.org.uk
Sara Sellek, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweithrediadau a Marchnata - ssellek@wcva.org.uk
Judith Stone, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu'r Sector - jstone@wcva.org.uk
Jocelyn David, Cyfarwyddwr Cyllid - jdavid@wcva.org.uk 
Matthew Brown, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Buddsoddiadau - mbrown@wcva.org.uk

Staff WCVA a'u timoedd

Swyddfa'r Prif Weithredwr

Tracey Lewis, Cynorthwyydd Personol y Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd y Cwmni - tlewis@wcva.org.uk
Satinder Ahluwalia, Rheolwr Adnoddau Dynol - sahluwalia@wcva.org.uk
Karen Timbrell, Swyddog Cymorth Adnoddau Dynol - ktimbrell@wcva.org.uk 

Tîm Ewropeaidd Trydydd Sector (3-SET)

Janine Downing, Rheolwr 3-SET - jdowning@wcva.org.uk
Jessica Wiliams, Rheolwr Polisi 3-SET - jwilliams@wcva.org.uk
Lilla Farkas, Swyddog Cymorth 3-SET - lfarkas@wcva.org.uk
Marc Jones, Swyddog Cymorth Cyfathrebu 3-SET - marcjones@wcva.org.uk

Cyfleusterau

Julie Cull, Swyddog Cyfleusterau - jcull@wcva.org.uk
Anna Bryl, Gweinyddwr Cyflysterau - derbynfa@wcva.org.uk

Cyllid Cynaliadwy

Dewi Smith, Rheolwr Cyllid Cynaliadwy - dsmith@wcva.org.uk

Chwaraeon BME Cymru

Rajma Begum, Swyddog Amrywiaeth (BME) Cenedlaethol - rbegum@wcva.org.uk

Marchnata a Chyfathrebu

Simon Dowling, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu - sdowling@wcva.org.uk
Danny Owen, Swyddog Cymorth Cyfathrebu Digidol - dowen@wcva.org.uk

Hyfforddiant, Digwyddiadau ac Aelodaeth

Kate Gobir, Swyddog Aelodaeth a Digwyddiadau - kgobir@wcva.org.uk
Wendy Gilbert, Swyddog Dysgu - wgilbert@wcva.org.uk
Catrin Roberts, Gweinyddwr Tîm - croberts@wcva.org.uk
Luke Mcmanus, Gweinyddwr Tîm - LMcmanus@wcva.org.uk

Grantiau

Catherine Miller, Rheolwr Cronfeydd Grant - cmiller@wcva.org.uk
Siobhan Hayward, Swyddog Cymorth Grantiau - shayward@wcva.org.uk

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol - Asesiant, Hawliadau a Gwirio

Tessa White, Pennaeth Grantiau a Gwiriadau Corff Cyfryngol - twhite@wcva.org.uk
Sian Baker Maurice, Swyddog Hawliadau - sbakermaurice@wcva.org.uk
Nicola Bethell, Swyddog Cymorth Asesu - nbethell@wcva.org.uk 
Kathryn Thomas, Swyddog Cymorth Asesu - kthomas@wcva.org.uk 
James Nee Davies, Swyddog Cymorth Asesu - jdavies@wcva.org.uk
Mathew Dawe, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - mdawe@wcva.org.uk
Caroline Hardy, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - chardy@wcva.org.uk
Timothy Jones, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - tmjones@wcva.org.uk
Ann King, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - aking@wcva.org.uk
Deborah Wilkins, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - DWilkins@wcva.org.uk
Katherine Lancey, Swyddog Cymorth Asesu - klancey@wcva.org.uk
Emma Manderson, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - emanderson@wcva.org.uk
Angela Parkin, Swyddog Cymorth Asesu - aparkin@wcva.org.uk
AJ Perkins, Rheolwr Cydymffurfio - aperkins@wcva.org.uk
Livia Pietromarchi, Swyddog Wirio - lpietromarchi@wcva.org.uk
Joan Turner, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - jturner@wcva.org.uk
Beverley Wheeler, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - bwheeler@wcva.org.uk
Tariq Awan, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - tawan@wcva.org.uk
Amanda Harvey, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - aharvey@wcva.org.uk
Claire Scawn, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - cscawn@wcva.org.uk
Victoria Marriott, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - vmarriott@wcva.org.uk

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol -  Perfformiad a Chymorth

Gail Dervish, Pennaeth Perfformiad a Chymorth Corff Cyfryngol - gdervish@wcva.org.uk
Eleanor Jones, Rheolwr Perfformiad a Chymorth - ejones@wcva.org.uk
Morgan Armstrong, Swyddog Perfformiad - marmstrong@wcva.org.uk 
John Butterly, Swyddog Perfformiad - jbutterly@wcva.org.uk
Caroline Harries, Swyddog Perfformiad - charries@wcva.org.uk
Gemma Robinson, Swyddog Perfformiad - grobinson@wcva.org.uk
Einir Roberts, Swyddog Perfformiad - eroberts@wcva.org.uk
Ian Howell-Morgan, Swyddog Perfformiad - ihowellmorgan@wcva.org.uk
Michael Dupree, Swyddog Perfformiad - mdupree@wcva.org.uk
Huw Williams, Swyddog Perfformiad - hwilliams@wcva.org.uk

Gwasanaethau Digidol 

Rhodri Jones, Pennaeth Gwasanaethau Digidol - rjones@wcva.org.uk
Rhodri Owain, Cyfieithydd - rowain@wcva.org.uk
Mared Roberts, Cyfieithydd - mroberts@wcva.org.uk 
Steve Cargill, Gweinyddwr Cymorth - scargill@wcva.org.uk

Risg

Emma Waldron, Rheolwraig Risg, Caffael a Llywodraethu - ewaldron@wcva.org.uk
Rhian Milcoy, Swyddog Effaith a Risg - rmilcoy@wcva.org.uk 

Buddsoddi Cymdeithasol Cymru

Alun Jones, Pennaeth Buddsoddi Cymdeithasol Cymru - ajones@wcva.org.uk
Rhys Meredith, Swyddog Prosiect Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru - rmeredith@wcva.org.uk 
Caryl Adams, Swyddog Prosiect Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru - cnadams@wcva.org.uk
Korina Tsioni, Swyddog Cymorth Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru - ktsioni@wcva.org.uk

Llywodraethu a Diogelu

Mair Rigby, Rheolwr Llywodraethu a Diogelu - mrigby@wcva.org.uk
Suzanne Mollison, Swyddog Diogelu - smollison@wcva.org.uk 

Polisi

David Cook, Swyddog Polisi - dcook@wcva.org.uk
Fiona Harris, Swyddog Cymorth Polisi - fharris@wcva.org.uk
Sally Rees, Swyddog Ymchwil (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant) - srees@wcva.org.uk

Buddsoddi yn Natur Cymru

Clare Sain Ley Berry, Pennaeth Buddsoddi yn Natur Cymru - cberry@wcva.org.uk

Gwirfoddoli 

Fiona Liddell, Rheolwr Datblygu Gwirfoddoli - fliddell@wcva.org.uk
Felcitie Walls - Rheolwr Grantiau Gwirfoddoli a Datblygu Pobl Ifanc - fwalls@wcva.org.uk
Rhian Milcoy, Swyddog Cymorth Pobl Ifanc a Gwirfoddoli - rmilcoy@wcva.org.uk
Nicola Nicholls, Swyddog Cymorth Datblygu Gwirfoddoli - nnicholls@wcva.org.uk

Cyllid

Brankica Terzic, Rheolwr Cyllid - bterzic@wcva.org.uk
Annette Thomas, Swyddog Cymorth y Gyflogres - athomas@wcva.org.uk
Darren Hollick, Pennaeth Cyllid Ewropeaidd - dhollick@wcva.org.uk
Kelly Chamberlain, Swyddog Cyllid Ewropeaidd - kchamberlain@wcva.org.uk
Linda Phillips, Swyddog Cymorth Cyllid Ewropeaidd - lphillips@wcva.org.uk