Dyma rhestr o staff ac Uwch Dîm Rheoli WCVA

Uwch Dîm Rheoli WCVA

Ruth Marks, Prif Weithredwraig - rmarks@wcva.org.uk
Phil Fiander, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ewropeaidd, Arloesi a Datblygu Busnes - pfiander@wcva.org.uk
Anna Nicholl, Cyfarwyddwraig Strategaeth a Datblygu'r Sector - anicholl@wcva.org.uk
Sara Sellek, Cyfarwyddwraig Cynorthwyol Gweithrediadau Ewropeaidd, Ymgynghori a Datblygu Busnes - ssellek@wcva.org.uk
Judith Stone, Cyfarwyddwraig Cynorthwyol Polisi, Partneriaethau ac Ymgysylltu - jstone@wcva.org.uk
Jocelyn David, Cyfarwyddwraig Cynorthwyol Cyllid - jdavid@wcva.org.uk

Staff WCVA a'u timoedd

Swyddfa'r Prif Weithredwraig
Tracey Lewis, Cynorthwyydd Personol y Prif Weithredwraig ac Ysgrifennydd y Cwmni - tlewis@wcva.org.uk
Satinder Ahluwalia, Rheolwr Adnoddau Dynol - sahluwalia@wcva.org.uk
Karen Timbrell, Swyddog Cymorth Adnoddau Dynol - ktimbrell@wcva.org.uk

3-SET
Janine Downing, Rheolwraig 3-SET - jdowning@wcva.org.uk
Jessica Wiliams, Rheolwr 3-SET - jwilliams@wcva.org.uk

Catrin Davies, Swyddog Cymorth Cyfathrebu 3-SET - cdavies@wcva.org.uk
Lilla Farkas, Swyddog Cymorth 3-SET - lfarkas@wcva.org.uk
 

Datblygu Busnes, Ymgynghori a Dysgu
Dewi Smith, Rheolwr Datblygu Busnes, Ymgynghori a Dysgu - dsmith@wcva.org.uk
Sarah Ball, Swyddog Cymorth Arloesi ac Arfer Da - sarahball@wcva.org.uk
Wendy Gilbert, Swyddog Cymorth Dysgu a Gweithrediadau - wgilbert@wcva.org.uk
Siobhan Hayward, Swyddog Ymgynghori a Dysgu - shayward@wcva.org.uk
Luke Mcmanus, Gweinyddwr Ymgynghori a Dysgu - LMcmanus@wcva.org.uk

Eileen Kinsman, Rheolwraig Prosiect Catalydd - ekinsman@wcva.org.uk
Richard Roberts, Rheolwr Prosiect Catalydd - richardroberts@wcva.org.uk
Rajma Begum - Rheolwr Prosiect Chwaraeon Cydradd Cymru - rbegum@wcva.org.uk

Sally Rees, Swyddog Prosiect Grant Cyflawni Trawsnewid - srees@wcva.org.uk

Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Lynne Reynolds, Rheolwraig Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus - lreynolds@wcva.org.uk
David Cook, Swyddog Polisi - dcook@wcva.org.uk
Simon Dowling, Swyddog Cymorth Cyfathrebu - sdowling@wcva.org.uk
Fiona Harris, Swyddog Cymorth Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector - fharris@wcva.org.uk

Uned Cofnodion Troseddol a Diogelu
Suzanne Mollison, Swyddog Diogelu - smollison@wcva.org.uk

Environet Cymru
Clare Sain Ley Berry, Pennaeth Environet Cymru - cberry@wcva.org.uk
Chloe Jenkins, Swyddog Cymorth Environet Cymru - cjenkins@wcva.org.uk
Catherine Miller, Rheolwraig Environet Cymru - cmiller@wcva.org.uk

Cyfleusterau
Julie Cull, Swyddog Cyfleusterau - jcull@wcva.org.uk
 derbynfa@wcva.org.uk

Cyllid
Darren Hollick, Rheolwr Cyllid Ewropeaidd - dhollick@wcva.org.uk
Kelly Chamberlain, Swyddog Cyllid Ewropeaidd - kchamberlain@wcva.org.uk
Linda Phillips, Gweinyddwraig Cyllid - lphillips@wcva.org.uk
Brankica Terzic, Swyddog Cyllid - bterzic@wcva.org.uk

Grantiau a Gwiriadau Corff Cyfryngol
Tessa White, Pennaeth Grantiau a Gwiriadau Corff Cyfryngol - twhite@wcva.org.uk
Sian Baker Maurice, Swyddog Hawliadau - sbakermaurice@wcva.org.uk
Nicola Bethell, Swyddog Cymorth Asesu - nbethell@wcva.org.uk
Julie Bush, Rheolwr Asesu - jbush@wcva.org.uk
James Nee Davies, Swyddog Cymorth Asesu - jdavies@wcva.org.uk
Mathew Dawe, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - mdawe@wcva.org.uk
Michael Dupree, Swyddog Cymorth Asesu - mdupree@wcva.org.uk
Caroline Hardy, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - chardy@wcva.org.uk
Timothy Jones, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - tmjones@wcva.org.uk
Ann King, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - aking@wcva.org.uk
Danny Owen, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - dowen@wcva.org.uk

Deborah Wilkins, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - DWilkins@wcva.org.uk
Katherine Lancey, Swyddog Cymorth Asesu - klancey@wcva.org.uk
Emma Manderson, Gweinyddwraig Hawliadau - emanderson@wcva.org.uk
Angela Parkin, Swyddog Cymorth Asesu - aparkin@wcva.org.uk
AJ Perkins, Rheolwr Cydymffurfio - aperkins@wcva.org.uk
Livia Pietromarchi, Swyddog Cymorth y Broses Wirio - lpietromarchi@wcva.org.uk
Joan Turner, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - jturner@wcva.org.uk
Huw Williams, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - hwilliams@wcva.org.uk

Beverley Wheeler, Swyddog Cymorth y Broses Hawliadau - bwheeler@wcva.org.uk

Perfformiad a Chymorth Corff Cyfryngol
Gail Dervish, Pennaeth Perfformiad a Chymorth Corff Cyfryngol - gdervish@wcva.org.uk
Eleanor Jones, Rheolwr Perfformiad a Chymorth - ejones@wcva.org.uk
Morgan Armstrong, Swyddog Perfformiad - marmstrong@wcva.org.uk 
John Butterly, Swyddog Perfformiad - jbutterly@wcva.org.uk
Caroline Harries, Swyddog Perfformiad Cyfnod Mamolaeth - charries@wcva.org.uk
Gemma Robinson, Swyddog Perfformiad - grobinson@wcva.org.uk
Einir Roberts, Swyddog Perfformiad - eroberts@wcva.org.uk
Ian Howell-Morgan, Swyddog Perfformiad - ihowellmorgan@wcva.org.uk
Caryl Adams, Swyddog Perfformiad - cnadams@wcva.org.uk


TGCh
Swyddog Cymorth TGCh - ict@wcva.org.uk

Gwasanaethau Aelodaeth
Rhodri Jones, Pennaeth Gwasanaethau Aelodaeth a Chyfranogi Digidol - rjones@wcva.org.uk
Marc Jones, Gweinyddwr y Ddesg Gymorth - marcjones@wcva.org.uk
Rhodri Owain, Swyddog Cymorth Cyfieithu - rowain@wcva.org.uk
John Raftree, Gweinyddwr Aelodaeth - jraftree@wcva.org.uk
Diane Roberts, Swyddog Cymorth Gwybodaeth ac Aelodaeth - droberts@wcva.org.uk

Risg
Emma Waldron, Rheolwraig Risg, Caffael a Llywodraethu - ewaldron@wcva.org.uk
Kathryn Thomas, Swyddog Cymorth Monitro ac Adrodd - kthomas@wcva.org.uk

Buddsoddi Cymdeithasol Cymru
Matthew Brown, Pennaeth Buddsoddiadau a Phartneriaethau a Phrif Swyddog Gweithredu Dros Dro Buddsoddiad Cymdeithasol (Cymru) Cyf - mbrown@wcva.org.uk
Alun Jones, Pennaeth Buddsoddi Cymdeithasol Cymru Dros Dro - ajones@wcva.org.uk
Rhys Meredith, Social Investment Cymru Project Officer - rmeredith@wcva.org.uk

Strategaeth a Datblygu'r Sector
Kate Gobir, Swyddog Cymorth Digwyddiadau a Phartneriaethau - kgobir@wcva.org.uk
Catrin Roberts, Gweinyddwr Digwyddiadau - croberts@wcva.org.uk

Gwirfoddoli
Fiona Liddell, Rheolwr Datblygu Gwirfoddoli - fliddell@wcva.org.uk
Felcitie Walls - Rheolwr Grantiau Gwirfoddoli a Datblygu Pobl Ifanc - fwalls@wcva.org.uk
Rhican Milcoy, Swyddog Cymorth Pobl Ifanc a Gwirfoddoli - rmilcoy@wcva.org.uk
Nicola Nicholls, Swyddog Cymorth Datblygu Gwirfoddoli - nnicholls@wcva.org.uk
Pratibha Patel, Swyddog Cymorth Pobl Ifanc a Gwirfoddoli - ppatel@wcva.org.uk