Sara Moseley

Sara yw Cyfarwyddwr Mind Cymru ac mae hi'n un o Gyfarwyddwyr Gweithredol Mind. Mae hi'n cadeirio Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru a'r ymgyrch gwrth-stigma, Amser i Newid Cymru. Mae hi'n aelod annibynnol dros y trydydd sector ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae gan Sara gefndir mewn newyddiaduraeth, cyfathrebu ac ymgysylltu â'r cyhoedd, ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu i Lywodraeth Cymru yn ogystal ag Ymddiriedolaeth Iechyd fawr yn Llundain a'r elusen ddigartrefedd ymysg pobl ifanc, Centrepoint. Mae hi ar dân dros sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl yn cael eu clywed a'u rhannu a dros wella mynediad at wasanaethau a chymorth tosturiol ac effeithiol.

Mae gan Sara ferch 19 mlwydd oed a mab 17 mlwydd oed sy'n fyddar ac sy'n ddiweddar wedi cael mewnblaniad yn y cochlea.

Mae hi'n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hanu'n wreiddiol o Aberystwyth.