Joe Stockley

Mae gan Joe radd Hanes yr Henfyd o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddo brofiad o weithio yn y 3ydd Sector, gan weithio fel ymchwilydd i Diverse Cymru, gyda chymorth blynyddoedd o wirfoddoli yng Nghymru mewn sawl rôl. Mae Diverse Cymru yn cefnogi pobl sy'n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu, gan ysgogi newid drwy ymgynghoriaeth, hyfforddiant, a hyrwyddo straeon a phrofiadau. 

Mae Joe hefyd yn aelod o fwrdd Cyngor Ieuenctid Prydain fel ymddiriedolwr, a chyn hynny ef oedd Llysgennad Ifanc y Deyrnas Unedig dros Gymru, gan gynrychioli pobl ifanc Cymru yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Yn ystod ei astudiaethau, bu'n cadeirio'r grŵp cynrychiolwyr academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd gan sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed. Mae e'n gyfwelydd ac yn siaradwr profiadol, ac mae ganddo brofiad o drefnu a chynnal llu o ddigwyddiadau a thrafodaethau bord gron. Mae Joe hefyd yn aelod o Fwrdd Iechyd Ieuenctid Caerdydd a'r Fro. Mae Joe yn llawn angerdd ynglŷn ag ymchwil, pobl ifanc a'u sgiliau, a rhoi llais i'r rheini nas clywir, mae angen i elusennau sy'n gweithio gyda phobl ifanc gynnwys pobl ifanc yn eu strategaeth! Mae'n gweithio'n helaeth yn y Deyrnas Unedig i hyrwyddo pobl ifanc a'r rôl y gall ymddiriedolwyr ifanc ei chwarae mewn mudiad. 

Y tu allan i'w waith, mae Joe yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn mentro wrth goginio, yn blasu wisgi newydd, ac yn recordio cerddoriaeth. Cyn darganfod coginio, roedd yn rhedwr brwd. Ei gitâr yw ei hoff beth yn y byd.