Helen White

Mae Helen wedi bod yn weithgar ym maes llywodraethu ers dros 15 mlynedd. Mae ganddi gryn brofiad ym myd tai a'r sector gwirfoddol. Ar hyn o bryd Helen yw Cadeirydd Bwrdd Rheoleiddiol Cymru, Cadeirydd First Ark Group a Phrif Weithredwr Chester Voluntary Action - y mudiad sy'n darparu'r seilwaith i elusennau a mentrau cymdeithasol ledled ardal Gorllewin Swydd Gaer.

Yn 2014 fe'i henwyd yr Aelod Bwrdd mwyaf ysbrydoledig yn y sector tai ym Mhrydain, ac ynghyd â'i rolau amrywiol a'i phenodiadau cyhoeddus mae hi'n ysgrifennu blogiau rheolaidd ynglŷn â thai a llywodraethu i gyhoeddiadau amrywiol yng Nghymru a Lloegr. Mae hi'n ferch fferm o Ogledd Cymru ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.