Ffurflen Ymholi

Rhowch gymaint o wybodaeth berthnasol â phosib yn eich ymholiad os gwelwch yn dda. Fe fydd hyn yn ein helpu i roi gwell ateb i chi.

Neu ffoniwch ni ar 0800 2888 329 neu trwy'r post i Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH* yn dynodi blwch angenrheidiol