I siarad ag aelod o’n staff cyfeillgar ffoniwch 0300 111 0124

Os hoffech gysylltu â ni drwy ebost anfonwch eich ymholiadau i un o'r cyfeiriadau isod.

Hyfforddiant a digwyddiadau archebion@wcva.org.uk

Aelodaeth WCVA aelodaeth@wcva.org.uk

Grantiau a buddsoddiadau cymdeithasol WCVA grantiau@wcva.org.uk

Cyngor cyllido cyllido@wcva.org.uk

Gwirfoddoli gwirfoddoli@wcva.org.uk

Llywodraethu a diogelu llywodraethu@wcva.org.uk

Llogi ystafell  derbynfa@wcva.org.uk

 

Os oes gennych ymholiad cyffredinol neu i gael unrhyw gymorth arall defnyddiwch ein ffurflen ymholi neu ebostiwch help@wcva.org.uk.

Yn chwilio am rywun penodol neu'n ansicr â phwy y mae angen i chi siarad? Cymerwch olwg ar ein tudalen staff.

 

Dolenni cysylltiedig

Ein swyddfeydd

Canolfan y Cyfryngau

Llogi ystafell gyda WCVA