Yn chwilio am y lleoliad fforddiadwy perffaith i’ch cynhadledd, cyfarfod, neu sesiwn hyfforddi? Mae gan WCVA ystafelloedd amrywiol ar gael yn Aberystwyth, Y Rhyl a Chaerdydd i’w llogi i elusennau ar gyllideb - gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf a gostyngiadau gwych i aelodau.

Tŷ Baltig, Bae Caerdydd

Llogwch ystafell ym mhencadlys WCVA, gyferbyn gyferbyn â'r Gyfnewidfa Lo ar Sgwâr Mount Stuart. Rydym dafliad carreg yn unig o adeilad y Senedd, Llywodraeth Cymru, Mermaid Quay a gorsaf drenau Bae Caerdydd. Gallwch gyrraedd yr M4 mewn 10 munud, mae maes parcio NCP 100 metr i ffwrdd a cheir parcio ar y stryd (talu ac arddangos). Mae parcio ar gael ger Tˆy Baltig i ddeiliaid bathodyn anabl. Mae'r adeilad yn hollol hygyrch ac yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Ein hystafelloedd cyfarfod yng Nghaerdydd: 

VSAC 2VSAC 1VSAC 3

  

 

 

VSAC

 • Fideogynadledda (£25 yr awr neu £20 yr awr i aelodau)
 • Hyd at 45 o bobl
 • £135 diwrnod cyfan (£85 i aelodau)
 • £80 hanner diwrnod (£45 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.


Harbour 1Harbour 2Harbour 3

 

 

 

 

Harbwr

 • Hyd at 40 o bobl
 • £135 diwrnod cyfan (£85 i aelodau)
 • £80 hanner diwrnod (£45 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.

 

Quay 2Quay 1

 

 

 

 

Cei

 • Hyd at 10 o bobl
 • £70 diwrnod cyfan (£40 i aelodau)
 • £35 hanner diwrnod (£25 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.


 

Swît Fjord - Ystafelloedd y Cei a'r Harbwr

 • Hyd at 50 o bobl
 • £160 diwrnod cyfan (£100 i aelodau)
 • £100 hanner diwrnod (£60 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.

 

Dod o hyd i ni

WCVA

Tŷ Baltig

Sgwâr Mount Stuart

Caerdydd

CF10 5FH 

 


Aberystwyth, Canolbarth Cymru

Mae ystafell gyfarfod WCVA yn y Canolbarth wedi'i lleoli ym Mharc Gwyddoniaeth Aberystwyth, yn ymyl Prifysgol Cymru Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae mynedfa i'r adeilad yn gwbl hygyrch ac yn unol â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Ceir parcio di-dâl ar y ffordd wasanaeth a gall y sawl sydd â bathodyn anabl barcio mewn ardal benodol o flaen y swyddfa.

 

Ein hystafelloedd cyfarfod yn Aberystwyth:

Aber room 1Aber room 2Aber room 3

 

 

 

 

  

 • Hyd at 24 o bobl
 • £70 diwrnod cyfan (£40 i aelodau)
 • £35 hanner diwrnod (£25 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.

 

Dod o hyd i ni

WCVA

2 Parc Gwyddoniaeth

Cefnllan

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3AH

 


Neuadd Morfa, Rhyl

Canolfan sector gwirfoddol WCVA yn y gogledd yw Neuadd Morfa, sydd ag amrywiaeth eang o ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi i'w llogi. Mae'r swyddfa yng nghanol tref y Rhyl, 15 munud o'r A55 ac o fewn pellter cerdded i'r orsaf rheilffordd, gorsaf bysiau a chyfleusterau lleol. Mae'r adeilad deniadol yn hollol hygyrch, yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd ac mae yna faes parcio talu ac arddangos ar y safle oddi ar Stryd yr Eglwys. Gall deiliad bathodyn anabl barcio am ddim y tu fewn i gatiau mynedfa Stryd y Baddon.

 

Ein hystafelloedd cyfarfod yn y Rhyl:

Y Glannau 2Y Glannau 1Y Glannau 4

 

 

 

 

  

Y Glannau

 • Hyd at 80 o bobl
 • £135 diwrnod cyfan (£85 i aelodau)
 • £80 hanner diwrnod (£45 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.


 Y Foryd 1Y Foryd 2

 

 

 

 

Y Foryd

 • Fideogynadledda (£25 yr awr neu £20 yr awr i aelodau)
 • Hyd at 24 o bobl
 • £135 diwrnod cyfan (£85 i aelodau)
 • £80 hanner diwrnod (£45 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.


 Room 2 1Room 2 2

 

 

 

 

Ystafell 2

 • Hyd at 6 o bobl
 • £50 diwrnod cyfan (£30 i aelodau)
 • £30 hanner diwrnod (£20 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.

 

 Room 3 1Room 3 2

 

 

 

 

Ystafell 3

 • Hyd at 8 o bobl
 • £30 diwrnod cyfan (£20 i aelodau)
 • £20 hanner diwrnod (£15 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.


 Room 4 1

 

 

  

 

Ystafell 4

 • Hyd at 8 o bobl
 • £40 diwrnod cyfan (£25 i aelodau)
 • £25 hanner diwrnod (£15 i aelodau)

Ebostiwch  derbynfa@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124 am argaeledd a ffurflenni llogi.

 

 

Dod o hyd i ni

WCVA

Neuadd Morfa

Stryd y Baddon

Rhyl

LL18 3EB

 

 


Mae llogi ystafell yn cynnwys:

 • Stand siart troi, padiau papur a phinnau ysgrifennu
 • Uwch-daflunydd a sgrin
 • Teledu/fideo
 • Wi-Fi

Codir £25 yr awr (£20 i aelodau) yr awr ar gyfer defnyddio'r offer fideo-gynadledda.
Gallwch archebu lluniaeth a gwasanaeth arlwyo. Prisiau heb gynnwys TAW

I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch reception@wcva.org.uk neu ffoniwch 0300 111 0124