Yma yn CGGC, mae ein pwrpas yn bwysig inni wrth alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

EYST

Ar y dudalen hon, gallwch ddarllen ein hadroddiadau blynyddol, sy'n tynnu sylw at y prif newidiadau yr ydym wedi'u gwneud. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen am ein storïau a'r gwaith y mae ein haelodau yn ei wneud bob dydd wrth newid bywydau pobl.

Adroddiad blynyddol 2018/19

Yn 2017, fe wnaethom ddatblygu fframwaith strategolnewydd a chynllun i newid, sef cynllun pum mlynedd ar gyfer 2017-22 i'n helpu i gyflawni ein gweledigaeth - dyfodol lle bo'r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ar draws Cymru, gan wella lles pawb.

Mae ein hadroddiad blynyddol 2018/19 yn cynnwys enghreifftiau o'r hyn a wnaethom i gyflawni'r nodau uchelgeisiol yr ydym wedi'u gosod i'n hunain, a'r gwahaniaeth yr ydym wedi'i wneud. 

CGGC- Adroddiad blynyddol 2018/19

CGGC - Adroddiad blynyddol 2018/19

Yn flaenorol yn CGGC…

Rydym yn falch o'r effaith yr ydym yn ei chael bob blwyddyn. Gallwch ddarllen ein hadroddiadau blynyddol diweddar i gael gwybod beth a wnaethom i alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth.

CGGC - Adroddia blynyddol 2017/18

CGGC - Adroddia blynyddol 2016/17

CGGC - Adroddia blynyddol 2015/16

CGGC - Adroddia blynyddol 2014/15

CGGC - Adroddia blynyddol 2017-18

 

Annual report animation still 2017-18 

 

CGGC - Adroddia blynyddol 2016/17

 

CGGC - Adroddia blynyddol 2015/16

 

14-15 cover E