Yn WCVA rydym yn benderfynol o wneud gwahaniaeth, cymerwch olwg ar rai o’r pethau rydym wedi bod yn eu gwneud i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer trydydd sector Cymru

Y llynedd aethom ati i ddatblygu fframwaith strategol newydd a chynllun ar gyfer newid, cynllun pum mlynedd ar gyfer 2017-22 i'n helpu i wireddu ein gweledigaeth sef dyfodol lle mae'r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.

Mae ein hadroddiad blynyddol 2017-18 yn rhoi enghreifftiau o'r hyn a wnaethom tuag at yr amcanion newydd uchelgeisiol yr ydym wedi'u gosod i'n hunain, a'r gwahaniaeth a wnaethom. Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau!

Annual report cover 2017-18

 
Gallwch hefyd wylio'r animeiddiad byr hwn a chael blas ar rai o'n hymdrechion diweddar mewn ffordd wahanol:

Annual report animation still 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

Yn flaenorol yn WCVA…

Rydym yn falch o'r effaith rydym yn ei chael bob blwyddyn, ac mae ein hadroddiadau blynyddol yn ein helpu i arddangos ein llwyddiannau. Yma gallwch ddarllen ein hadroddiadau diweddar a gweld yn union ba wahaniaeth rydym wedi'i wneud mewn cymunedau ledled Cymru.

16/17 cover bilingual

15/16

14-15 cover E