Ein heffaith ar draws y trydydd sector

Rydym yn falch o'r effaith rydym yn ei chael ar y sector bob blwyddyn, ac mae ein Hadroddiadau Blynyddol yn egluro hyn oll yn fanwl. Yma, gallwch ddarllen ein pimp Adroddiad diwethaf a darganfod y gwahaniaeth rydym wedi'i wneud i gymunedau ledled Cymru.

16/17 cover bilingual

15/16

14-15 cover w